Inspectierapport 2017

Het inspectierapport is een weergave van een onaangekondigd bezoek van de GGD in ons kinderdagverblijf. Het bezoek heeft plaatsgevonden op 11 januari 2017.

Wij zijn er trots op dat alle beoordeelde punten voldoende waren. De GGD is tot nu toe elk jaar goed te spreken over onze opvang. Zij zien dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons. Ook benoemen zij elk jaar weer de fijne sfeer die er op de groep hangt en het vertrouwen dat zij zien tussen de kinderen en de leidsters.

Voor ons een supermotivatie om op deze wijze door te gaan!

 Alle informatie kunt u teruglezen in  het bijgevoegde rapport.