Pedagogisch beleid

Wanneer kinderen een kinderdagverblijf bezoeken krijgen zij te maken met twee werelden; de wereld thuis en die in het kinderdagverblijf. Om de overgang zo klein mogelijk te maken bieden wij opvang in een ongedwongen en huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen als ouder en de behoeften van  uw kind. Kinderdagverblijf Kindertijd streeft naar een eerlijk, respectvol en open klimaat met duidelijke regels, structuur en rust. Binnen Kindertijd nemen wij als team de zorg voor uw kind over. Wij vragen van onze pedagogisch medewerksters deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en opvoeding, een professionele inzet en sociale vaardigheden, maar bovenal: liefde voor het kind.

Door uw kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest u voor opvang in een groep. Binnen de groep wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid en het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Als kinderdagverblijf bieden wij daarmee de ouders een verbreding van de opvoedinggsituatie.

Wij vangen de kinderen op in een verticale groep van 0 tot 4 jaar. Dat houdt in dat kinderen, net als thuis op een natuurlijke manier van elkaar leren en elkaar helpen. Een verticale groep heeft daarnaast het voordeel dat de kinderen gedurende de hele periode van opvang met dezelfde pedagogisch medewerksters contact hebben. Deze stabiele omgeving maakt het mogelijk zich veilig te kunnen ontwikkelen en banden op te bouwen. Kinderen onderling kunnen elkaar ook veiligheid bieden. De opvanggroep bestaat uit 10 kinderen, 2 gediplomeerde leidsters en een stagiaire.