Een dag bij Kindertijd

's Ochtends worden alle kinderen persoonlijk ontvangen. Ouders en pedagogisch medewerkster(s) hebben een korte overdracht. Samen met de kinderen zwaaien wij de ouders uit. Als alle kinderen rond negen uur binnen zijn, gaan we aan tafel. Onder het genot van een cracker of rijstewafel vertellen de kinderen aan elkaar en aan ons wat ze de dag ervoor hebben gedaan. Zo stimuleren ze elkaar in taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

Na tafel gaan de kleintjes lekker slapen en gaan we met de andere kinderen een activiteit doen. Dit kan van alles zijn, zoals knutselen, dansen of een spelletje. Natuurlijk spelen de kinderen ook vaak "vrij" zodat hun fantasiespel wordt ontwikkeld.

Elke dag gaan we naar buiten in onze grote bolderkar. We gaan meestal naar het park, de speeltuin, of gewoon een gezellige wandeling door de wijk. 

Rond half twaalf gaan we met de kinderen lunchen. 

Nadat alle kinderen weer schoon gewassen en verschoond zijn gaan sommige kinderen lekker slapen. De  kinderen die wakker blijven gaan een gezamenlijke activiteit doen, spelen even rustig zelf of worden gezellig voorgelezen.

's Middags eten we gezamenlijk fruit en een koekje en drinken we wat. Er is nog tijd voor een activiteit, vrij spel of nog even naar buiten.

Als de ouders hun kinderen 's middags weer komen ophalen wordt er tijd genomen voor de overdracht. We sluiten de dag af door van elk kind individueel afscheid te nemen.