Hygiene en veiligheid

Certificaat Dordts Keurmerk Kinderopvang

Kinderdagverblijf Kindertijd voldoet 100% aan de eisen die de Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit Kinderopvang stellen.

Het jaarlijkse inspectierapport van de GGD ligt ter inzage op de groep en is beschikbaar voor alle ouders.